Zawiadomienie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu

Opublikowano
14/6/21
Autor
Subskrybuj Newsletter
By subscribing you agree to with our Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Udostępnij wpis

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) zawiadamia, że dnia 30.06.2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55a, 53–611, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: “NWZ”) z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy
zakończony 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;
b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;
c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za
rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie NWZ.

Wojciech Kaźmierczak
Prezes Zarządu