Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Goldenmark S.A. wzywa do złożenia posiadanych dokumentów w celu ich dematerializacji.

Opublikowano
22/12/22
Autor
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Udostępnij wpis

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.