Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Goldenmark S.A. wzywa do złożenia posiadanych dokumentów w celu ich dematerializacji.

Opublikowano
22/12/22
Autor
Subskrybuj Newsletter
By subscribing you agree to with our Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Udostępnij wpis

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.