Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Wojciech Kaźmierczak

Prezes Zarządu