Rzeczpospolita: Różne oblicza rynku złota

Rzeczpospolita: Różne oblicza rynku złota

Sposobów na lokowanie środków w złoto jest wiele. W zestawieniach pokazujących wachlarze możliwości zazwyczaj pojawia się podział na złoto fizyczne i papierowe. Co do zasady jest on prawdziwy. Gdy jednak przyjrzymy się tej bardziej wirtualnej części rynku złota, może się okazać, że ma ona również fizyczną twarz.