Relacje inwestorskie

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) zawiadamia, że dnia 15.09.2020 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55a, 53–611, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: “ZWZ”) z następującym porządkiem obrad: Otwarcie ZWZ; Wybór Przewodniczącego ZWZ; Sporządzenie listy obecności; Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego...