Relacje inwestorskie

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) zawiadamia, że dnia 30.09.2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55a, 53–611, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: “NWZ”) z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie NWZ; Wybór Przewodniczącego NWZ; Sporządzenie listy obecności;Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał; Przyjęcie...

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) zawiadamia, że dnia 30.06.2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55a, 53–611, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: “NWZ”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ; 2. Wybór Przewodniczącego NWZ; 3. Sporządzenie listy obecności; 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do...

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) zawiadamia, że dnia 06.05.2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55a, 53–611, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: “ZWZ”) z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie ZWZ;  Wybór Przewodniczącego ZWZ;  Sporządzenie listy obecności; Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego...