Kopia_ Jak pracujemy

Jak pracujemy

Podkreślamy fakt, że nasza organizacja jest w fazie rozwoju, powiększamy nasz zasięg terytorialny, wolumenowy, otwieramy nowe projekty biznesowe. Te działania wymagają od nas adaptowania się do nowych warunków i ciągłego przeformułowywania sposobu pracy, dlatego coraz większą wagę kładziemy na automatyzację procesów. Żeby wspomóc pracowników w tych działaniach organizujemy wewnętrzne oraz zewnętrzne szkolenia narzędziowe. Uzupełnieniem do rozwoju kompetencji technicznych jest wewnętrzny program rozwoju kompetencji miękkich czyli bardzo praktyczne spotkania warsztatowe. W trakcie szkoleń pracownicy m.in. uczą się o roli i znaczeniu zespołowości w pracy, poznają metody efektywnego zarządzania swoim czasem pracy, a także najskuteczniejsze techniki pokonywania „wewnętrznego lenia” ☺ i zwiększania swojej motywacji do pracy.

Sieć sprzedaży, pracując w rozproszeniu, nie ma na co dzień okazji do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, a przecież w grupie tkwi siła i razem łatwiej wypracować skuteczne rozwiązania. Dlatego pracownikom sieci sprzedaży dedykujemy 2 programy rozwojowe: dla Menedżerów Oddziałów oraz Menedżerów Klienta Kluczowego. Te 2 grupy spotykają się średnio raz na kwartał, gdzie dzielą się swoją wiedzą, praktyką i wspólnie wypracowują narzędzia, nowe formuły działania.

Uzupełnieniem działań podnoszących nasze kompetencje narzędziowe i osobiste są cykliczne spotkania z przełożonymi, na których omawiamy najbliższe cele taktyczne oraz operacyjne danego zespołu. Pracownik na bieżąco ma przekazywaną wiedzę o najbliższych ważnych projektach i  systematycznie  ustala z przełożonym cele na kolejne tygodnie. Takie spotkania to również okazja, żeby omówić, co się wydarzyło w realizowanych zadaniach, co zmienić, co usprawnić.

POZNAJ NAS LEPIEJ