Dziękujemy za udział w charytatywnej aukcji „Artyści dla Ukrainy”

Dziękujemy za udział w charytatywnej aukcji „Artyści dla Ukrainy”

Serdecznie dziękujemy wszystkim licytującym, którzy zechcieli wesprzeć naszą inicjatywę. Wierzymy, że ten piękny gest solidarności wzbogaci wasze domy nie tylko w sensie estetyczny, ale i emocjonalnym. Dziękujemy również artystom i artystkom, którzy przekazali swoje prace na rzecz pomocy sąsiadom ze wschodu. To kolejny dowód na to, że sztuka była, jest i będzie ponad podziałami.

Licytacja dzieł sztuki odbyła się online za pośrednictwem portalu Onebid.pl w sobotę 12 marca 2022. Na aukcji wystawione były prace przekazane na licytacje przez artystów, z którymi kontakt nawiązali eksperci i kuratorzy Goldenmark. Zlicytowane zostały dzieła takich artystów jak Stanisław Baj, Andrzej Gieraga, Edward Hartwig, Agnieszka Krawczyk, Jarosław Jaśnikowski, Rafał Urbański, Agata Buczej, Anna Beata Wątróbska i wielu innych.

Całość zebranych w ten sposób środków, przekazana została Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, która niesie pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. PCPM wspiera pomoc humanitarną, ewakuację ludności oraz pomoc psychologiczną dla dzieci na terenach objętych rosyjską agresją i działaniami wojennymi.

Przy Fundacji PCPM działa również Zespół Ratunkowy PCPM zdolny do wyjazdu w przeciągu 48 godzin do strefy dotkniętej kryzysami humanitarnymi. W jego skład wchodzą sprawdzeni i doświadczeni ochotnicy: lekarze, ratownicy medyczni i GOPR, pielęgniarki, strażacy oraz inni ratownicy specjalistyczni.

– Naszą inicjatywę wsparli zarówno artyści, jak i prywatni kolekcjonerzy. Wszyscy wierzymy, że sztuka zawsze była, jest i będzie ponad wszelkimi podziałami – mówi Oksana Bagriy, pochodząca z Ukrainy artystka, która również wsparła zespół Goldenmar. – Wierzymy, że nasz głos – głos sprzeciwu wobec bestialskiego, rosyjskiego aktu agresji na Ukrainę – jest ważny i zostanie usłyszany.